• Incl.Excl.
  MOMS
 • 0

  EK-2024 TILBUD: Brug koden »EM2024« for 10% rabat på hele ordren. Se vores løbere her

  EK-2024 TILBUD: Brug koden »EM2024« for 10% rabat på hele ordren.EK-2024 TILBUD: Brug koden »EM2024« for 10% rabat på hele ordren.Se vores løbere her

 • Incl.Excl.
  MOMS
 • 0

  EK-2024 TILBUD: Brug koden »EM2024« for 10% rabat på hele ordren.EK-2024 TILBUD: Brug koden »EM2024« for 10% rabat på hele ordren.Se vores løbere her

  Privatlivspolitik

  1. Indledning

  1.1 Hos Ledpaneler.dk tager vi beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger. Desuden er vi opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personoplysninger. Ledpaneler.dk registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.

  1.2 Vi har på den baggrund udarbejdet denne politik, der fortæller noget om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

  1.3 Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

  1.4 Når du handler på Ledpaneler.dk eller når du på anden måde kommunikerer med os, modtager og indsamler vi en række personoplysninger om dig. Dette gør os til såkaldt dataansvarlige. Formelt set er den dataansvarlige:

  Ledpaneler.dk / LCB LED Europe B.V.
  Koningsbeltweg 51
  1329AE Almere
  Holland
  Registreringsnummer: 72596619
  VAT: NL859167331B01


  1.5 Du kan altid kontakte os vedrørende denne politik og vores indsamling og behandling af personoplysninger ved at skrive til [email protected]

  2. Formål med at indsamle og behandle personoplysninger samt typen af personoplysninger 

  2.1 Ledpaneler.dk

  2.1.1 Du kan benytte Ledpaneler.dk uden at fortælle os, hvem du er og uden at give personoplysninger om dig selv. Ledpaneler.dk benytter cookies, se nedenfor, men benyttelsen af Ledpaneler.dk medfører ikke i sig selv registrering af personoplysninger.

  2.1.2 Ledpaneler.dk har dog brug for visse personoplysninger for at kunne handle med dig og levere varer, nyheder og andre tjenester til dig. Ledpaneler.dk registrerer og behandler derfor personoplysninger om dig, som du selv afgiver, eksempelvis når du:

  • foretager et varekøb i LED panelers webshop
  • tilmelder dig et nyhedsbrev
  • sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback, eller
  • i øvrigt giver personoplysninger til os via ledpaneler.dk eller på anden måde

  2.1.3 De oplysninger, vi indsamler og behandler i den sammenhæng, er primært:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse

  3. Behandling af personoplysninger

  3.1 Vi vil til enhver tid sikre, at dine personoplysninger behandles med respekt og fortrolighed og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, og vi indsamler eller behandler ikke oplysninger, som ikke er relevante for formålet.

  3.1.1 Vi har implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling, hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse. 

  4. Retsgrundlag

  4.1 Vi er til enhver tid forpligtet til at sikre, at vi har et lovligt retsgrundlag til at behandle dine personoplysninger.

  4.2 Vores behandling af dine personoplysninger er primært baseret på et samtykke fra dig. Du vil til enhver tid kunne trække dit samtykke tilbage, uden at det dog påvirker lovligheden af den behandling af dine personoplysninger, der er sket forud for tilbagekaldelsen af samtykket.

  4.3 Vores behandling af dine personoplysninger kan også være baseret på, at det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en aftale med dig.

  4.4 Vores behandling af dine personoplysninger kan i særlige tilfælde hvile på, at behandling er nødvendig for, at vi kan overholde en retlig forpligtelse eller varetagelse af en legitim interesse.


  5. Videregivelse og overladelse af personoplysninger 

  5.1 Dine personoplysninger kan blive videregivet til offentlige myndigheder, i det omfang vi er forpligtet hertil i henhold til dansk ret. 

  5.2 Dine personoplysninger kan blive overladt til vores samarbejdspartnere, som i så fald behandler dine personoplysninger på vores vegne og efter vores konkrete og formålsbegrænsede instruks (en såkaldt databehandler). 

  5.3 Vi sælger, videregiver eller på anden måde overdrager ikke derudover dine data til andre tredjeparter.

  6. Sletning af dine personoplysninger

  6.1 Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt, når formålet med opbevaringen er udtømt.

  6.2 Personoplysninger opbevares i øvrigt i 3-10 år for at opfylde bogføringslovens bestemmelser. 

  7. Dine rettigheder 

  7.1 De gældende persondatabeskyttelsesregler giver dig (under visse betingelser) en række rettigheder i forhold til dine personoplysninger. Det er:

  • retten til at få oplyst hvilke personoplysninger, vi har registreret om dig (retten til indsigt)
  • retten til at få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger (retten til berigtigelse)
  • retten til at få begrænset omfanget af behandling af dine personoplysninger (retten til begrænsning)
  • retten til at gøre indsigelse mod nærmere bestemte behandlinger af dine personoplysninger (retten til indsigelse)
  • retten til at få overflyttet dine personoplysninger til tredjemand (retten til dataportabilitet)
  • retten til at få slettet alle dine personoplysninger (retten til at blive slettet)

  7.2 Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. udøvelse af dine rettigheder skal ske skriftligt til [email protected]

  8. Klage til Datatilsynet

  8.1 Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

  8.2 Klage kan sendes til:

  Datatilsynet
  Borgergade 28
  1300 København K

  8.3 Du finder yderligere oplysninger, herunder kontaktoplysninger, på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

  9. Cookies

  9.1 Ledpaneler.dk anvender cookies til at indsamle oplysninger.

  9.2 Læs mere om cookies på Ledpaneler.dk her.

  11. Revision af denne politik

  10.1 Vi forbeholder os retten til løbende at ændre og tilpasse denne politik.

  10.2 Det kan være med henblik på løbende tilpasning til gældende regler.

  10.3 Det kan også være i forbindelse med løbende tilpasning til vores måde at behandle personoplysninger på, eksempelvis ved implementering af nye IT-løsninger til bedre sikring og behandling af oplysninger.

  Senest revideret den 8. marts 2021.

  Har du allerede en kundekonto?

  Log ind herunder, eller opret en ny konto

  Har du brug for hjælp eller rådgivning? Så kontakt os direkte

  Ring til os

  Man til fredag fra 09:00 til 18:00

  +45 78 79 11 33

  E-mail

  Vi bestræber os på at svare inden for 24 timer

  [email protected]

  Social media

  Følg os også på sociale medier

  4,5Vi scorer en op Google reviews
  Review Logo

  Ledpaneler.dk

  Koningsbeltweg 51
  1329AE Almere
  Holland View on Google Maps

  NL859167331B01
  72596619

  Sammenlign 0

  Add another product (max. 5)

  Start sammenligning